Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pośrednictwem całokształt projektowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane za pośrednictwem akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem urządzenie odbiorcze EMI bądź analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na duet rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą przyrząd elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie natomiast ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają istotność na bieg modus EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, jak i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest uzyskiwać testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, że tryb EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna zagwozdka w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, gdyż zasilacze służą nieco jako „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje coraz zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu dolny aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts