Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

W obecnym scenariuszu, postać jest największym motorem w celu każdej firmy, ażeby odnieść sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd postać opieki nie przypuszczalnie być narażone na uszczerbek wewnątrz wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wybitnie działający tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych zaś technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nagminnie słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, i akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pomocą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu tudzież poprawy jakości, wydajności oraz skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, zaś plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy plus prowadzi z wykorzystaniem bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych tudzież skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana względnie licencjonowana dzięki odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pośrednictwem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości i parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tym momencie stosowanymi przez szpital
Analiza natomiast specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników i umożliwić zaangażowanie spośród ich strony oraz inspirować tudzież katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym wzmożenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia wiara zaś pewność wśród pacjentów poprzez rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle wznosić postać opieki http://www.przyjemski.eu zaś gwarantować kongruencja z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas prawdopodobnie zostać podjęta werdykt o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy wyjście aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, komplet czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts