Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem gwoli każdej firmy, tak aby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd postać opieki nie może znajdować się narażone na krzywda w środku wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niesłychanie pełen energii i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nierzadko słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym stan usług medycznych staje się koniecznością, tudzież akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu natomiast poprawy jakości, wydajności tudzież skuteczności. Technecon Healthcare, jako konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki w poprzek wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i również pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy dodatkowo prowadzi dzięki przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która obecnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana lub licencjonowana za pomocą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami w tym momencie stosowanymi za pomocą szpital
Analiza oraz dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników i umożliwić odpowiedzialność z ich strony zaś animować natomiast katalizować administracja zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, zaś tym samym zintensyfikowanie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie zaś pełne przekonanie wśród pacjentów na krzyż przyrzeczenie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą bez ustanku stawiać jakość opieki http://www.przyjemski.eu natomiast gwarantować adekwatność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas przypadkiem zostać podjęta werdykt o ponownym badaniu bądź cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy droga aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, ogół czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts