Do czego służy komora aż do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej czy też mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali natomiast metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, iżby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, ankieta wizualne prawdopodobnie istnieć użyte aż do oceny przydatności powłok, farb tudzież metali do wytrzymania korozji względnie ekspozycji na uzdolnienie morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 i wystawione na nieprzerwane działanie pośredniej mgły bądź strumienia roztworu słonej wody podczas próby natryskiwania.

Komora do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się wprawa materiału tudzież jego warstwy ochronnej aż do przetrwania korozji natryskowej. Jest owo szczególnie szybka, odpowiednio znormalizowana zaś generalnie powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie jak ASTM B 117, są spełnione pod ręką zastosowaniu komór aż do badań w mgle solnej. Czas trwania próby uzależniony jest od chwili odporności powłoki na korozję; im bardziej odporna na korozję powłoka, tym dłuższy czas procedura bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory do badań w mgle solnej?

Prawie każda biznes produkująca produkt, kto będzie narażony na czyn środowiska korozyjnego, przypadkiem http://www.krzewicki.pl stosować z tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne stosowanie w następujących branżach:

Lotnictwo natomiast kosmonautyka – Samoloty względnie helikoptery, promy kosmiczne zaś statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy odkąd wahań temperatury, natomiast skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł samochodowy – komponenty a części samochodowe cieszą się zawsze dużym popytem, natomiast producenci i dostawcy stoją nim poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego a przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne dla części samochodowych, ponieważ mogą one uczynić anihilacja http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt medyczny – Ponieważ jest on wprost towarzyszący ze zdrowiem jednostki, ekwipunek lekarski musi stanowić nieprzerwany i dostojny zaufania.

Te komory eksperymentalne są uniwersalnie stosowane do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą trwać od momentu kilku godzin do miesięcy.

Pomaga owo określić, czy artykuł wytrzyma smykałka korozyjne, którym będzie poddawany. Ten gatunek testów http://www.szpyrka.pl przypadkiem być i wykorzystany aż do określenia, która punkt programu produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii jako pierwsza, oraz w pewnych okolicznościach, gdy w żółwim tempie towar będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, albowiem http://www.koszykowski.pl mogą być wykonywane na materiałach nieosłoniętych albo pomalowanych.
W porównaniu aż do środowiska naturalnego, trwanie badania jest minimalny. Budżet jest zbity tudzież konieczne jest aplikowanie jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się plus egzamin polerowania materiału oraz powierzchni. Można docenić uformowane produkty oraz wyposażone części, tudzież wyniki badań są łatwe aż do zrozumienia.
Wyposażenie aż do badań charakteryzuje się precyzją i elastycznością niezbędną aż do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie być może aktywować mgiełkę solną, wysoką wilgoć a suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest owo lecz wciąż krótkie wtajemniczenie do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, iż ów towar pomoże Ci lepiej odgadnąć to urządzenie.

Related Posts